Dachar.pl
 • Rodzaje dostępnych pap w Polsce
  Rodzaje dostępnych pap w Polsce

  Większość pap dostępnych w Polsce jest modyfikowana elastomerem SBS lub plastomerem APP. Dodanie odpowiednich ilości jednej z tych substancji do asfaltu (kilkakilkanaście procent) powoduje, że radykalnie zmieniają się jego właściwości fizyczne. Zwykły asfalt (tak zwany

  Czytaj dalej...
 • Gdzie potrzebna jest papa z wentylacją
  Gdzie potrzebna jest papa z wentylacją

  Zagadnieniem bardzo istotnym w przypadku dachu płaskiego jest wentylacja podłoża umożliwiająca odprowadzenie pary wodnej z pomieszczeń pod stropem. Jeśli podłoże betonowe jest suche, a jego grubość niewielka, to nie jest konieczne stosowanie systemu wentylacji. Wilgoć

  Czytaj dalej...
 • Jak budowa papy wpływa na sposób jej montażu
  Jak budowa papy wpływa na sposób jej montażu

  Istnieje ścisły związek pomiędzy budo-wą papy – jej wewnętrzną strukturą, osnową, grubością – a sposobem jej mocowania. Biorąc pod uwagę sposób mocowania pap do podłoża, dzielimy je na kilka rodzajów. 1.    Papy klejone lepikami na

  Czytaj dalej...
 • Jaka papa na duży dach
  Jaka papa na duży dach

  Aby uchronić się przed skutkami naprężeń na dużych niezdylatowanych powierzchniach, należy je pokrywać papą z asfaltu modyfikowanego (SBS) na osnowach z włóknin poliestrowych. Papy te mają współczynnik rozciągliwości względnej na poziomie 40-60% i doskonale współpracują

  Czytaj dalej...
 • Czy można układać gont na starej papie?
  Czy można układać gont na starej papie?

  Nie ma przeciwwskazań do łączenia tych materiałów. Istniejące pokrycie z papy może być warstwą podkładową, pod warunkiem że jest równe, trzyma się mocno na całej powierzchni i nie ma pęcherzy ani dziur. Ważne są też

  Czytaj dalej...