Dachar.pl

Jaka papa na duży dach

Aby uchronić się przed skutkami naprężeń na dużych niezdylatowanych powierzchniach, należy je pokrywać papą z asfaltu modyfikowanego (SBS) na osnowach z włóknin poliestrowych. Papy te mają współczynnik rozciągliwości względnej na poziomie 40-60% i doskonale współpracują z podłożem, w którym występują naprężenia. Nawet jeśli w niesprzyjających warunkach dochodzi do pęknięcia podłoża, papa po prostu rozciąga się nad powstałą szczeliną, tworząc w dalszym ciągu szczelne pokrycie. Papy te są oczywiście droższe od zwykłych produkowanych z asfaltów oksydowanych na osnowach z welonu szklanego. Niestety, welon szklany (jak również tkanina szklana i tektura) ma współczynnik rozciągliwości względnej na poziomie 2-4%, dlatego pęka w efekcie samorzutnego tworzenia się przerw dylatacyjnych.

Skuteczna naprawa
W przypadku opisanym przez naszego Czytelnika prawdopodobnie na pokryciu wykonanym ze zwykłej papy na osnowie z welonu szklanego pojawiło się pęknięcie, które doprowadziło do powstania przecieków. Naprawa uszkodzenia w zasadzie była poprawna, pod warunkiem że użyto do tego papy na osnowie z włókniny poliestrowej i starannie zgrzano ją z pod-łożem. Aby takie zgrzanie było szczelne, muszą być spełnione następujące warunki:
•    podłoże powinno być starannie oczyszczone – należy zamieść resztki liści, luźną posypkę ze starych pap, piasek itp.;
•    następnie trzeba je zagruntować głęboko wnikającym bitumicznym podkładem gruntującym;
•    nową papę należy zgrzać z podłożem palnikiem gazowym, doprowadzając do roztopienia całej spodniej warstwy;
•    trzeba dopilnować, aby na brzegach zgrzanej papy powstały wycieki masy asfaltowej uszczelniające styk nowo ułożonej papy z istniejącym podłożem.
Pamiętajmy, że jedynym sprawdzianem szczelności zakładów podłużnych i poprzecznych są widoczne wypływy masy asfaltowej (0,5-1 cm) na połączeniu poszczególnych arkuszy. Jeśli zakład papy można podważyć, to z dużym prawdopodobieństwem jest on nieszczelny. Koniecznie należy go naprawić – najlepiej za pomocą rozgrzanej szpachelki i palnika gazowego albo używając trwale plastycznych kitów bitumicznych. W tej konkretnej sytuacji zalecam kontrolę stanu technicznego dachu pod kątem szczelności zakładów poprzecznych i podłużnych papy – nie tylko nad garażem naszego Czytelnika, ale także nad sąsiadującymi z nim garażami.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...
Autor:

KOMENTUJ ARTYKUŁ

Your email address will not be published. Required fields are marked *