Dachar.pl
 • Rodzaje dostępnych pap w Polsce
  Rodzaje dostępnych pap w Polsce

  Większość pap dostępnych w Polsce jest modyfikowana elastomerem SBS lub plastomerem APP. Dodanie odpowiednich ilości jednej z tych substancji do asfaltu (kilkakilkanaście procent) powoduje, że radykalnie zmieniają się jego właściwości fizyczne. Zwykły asfalt (tak zwany

  Czytaj dalej...
 • Gdzie potrzebna jest papa z wentylacją
  Gdzie potrzebna jest papa z wentylacją

  Zagadnieniem bardzo istotnym w przypadku dachu płaskiego jest wentylacja podłoża umożliwiająca odprowadzenie pary wodnej z pomieszczeń pod stropem. Jeśli podłoże betonowe jest suche, a jego grubość niewielka, to nie jest konieczne stosowanie systemu wentylacji. Wilgoć

  Czytaj dalej...
 • Jak budowa papy wpływa na sposób jej montażu
  Jak budowa papy wpływa na sposób jej montażu

  Istnieje ścisły związek pomiędzy budo-wą papy – jej wewnętrzną strukturą, osnową, grubością – a sposobem jej mocowania. Biorąc pod uwagę sposób mocowania pap do podłoża, dzielimy je na kilka rodzajów. 1.    Papy klejone lepikami na

  Czytaj dalej...
 • Jaka papa na duży dach
  Jaka papa na duży dach

  Aby uchronić się przed skutkami naprężeń na dużych niezdylatowanych powierzchniach, należy je pokrywać papą z asfaltu modyfikowanego (SBS) na osnowach z włóknin poliestrowych. Papy te mają współczynnik rozciągliwości względnej na poziomie 40-60% i doskonale współpracują

  Czytaj dalej...
 • Dodatkowe klejenie gontów
  Dodatkowe klejenie gontów

  Na termin transportu i składowania klej lub asfalt zabezpiecza folia, którą powinno się później zerwać. Dzięki temu gonty nie sklejają się przed ułożeniem. Zamiast pasków asfaltu i rzędów kleju na spodzie dachówek może istnieć warstwa

  Czytaj dalej...
 • Niech to zrobią dobrze
  Niech to zrobią dobrze

  Nietrudno go ułożyć, ale to nie znaczy, że z tym zadaniem poradzi sobie każdy. Dachówki bitumiczne układa się na dachach o kącie nachylenia od 15 do 75°, choć niektóre firmy dopuszczają spadek od 11 do

  Czytaj dalej...